પ્રોજેક્ટ આધારિત કાર્ડ

  • RFID industry project card

    આરએફઆઈડી ઉદ્યોગ પ્રોજેક્ટ કાર્ડ

    મન 1996 થી આરએફઆઈડી સ્માર્ટ કાર્ડ ઉદ્યોગની અગ્રેસર છે, અમે તમામ આઈડી કાર્ડ્સની ખાતરી આપવા માટે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા ટ્રેસબિલિટી ગુણવત્તા નિયંત્રણ માહિતી પ્રણાલીને સ્વ-વિકસિત કરી છે,
    ટ્રાન્સપોર્ટેશન કાર્ડ્સ, ઇટીસી કાર્ડ્સ, આરફિડ બસ ટિકિટો, સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ આઈ.ડી. કાર્ડ્સ, મેડિકલ કાર્ડ, હેલ્થ કાર્ડ અને કર્મચારી કાર્ડ કે જેનું મન ઇન્ડેક ઉત્પન્ન કરે છે.