บัตรตามโครงการ

  • RFID industry project card

    บัตรโครงการอุตสาหกรรม RFID

    MIND เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสมาร์ทการ์ด RFID ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2539 เราพัฒนาระบบข้อมูลการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบย้อนกลับของกระบวนการทั้งหมดด้วยตนเองเพื่อรับประกันบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหมด
    บัตรเดินทาง บัตร ETC บัตรรถโดยสาร rfid บัตรประจำตัวนักเรียน บัตรแพทย์ บัตรสุขภาพ และบัตรพนักงานที่ MIND ผลิต