આઇસી ચિપ કાર્ડનો સંપર્ક કરો

  • Contact ic chip card

    આઈક ચિપ કાર્ડનો સંપર્ક કરો

    સંપર્ક આઇસી કાર્ડ એ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ કાર્ડનું સંક્ષેપ છે. તે એક પ્લાસ્ટિક કાર્ડ છે જે ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ ચિપ્સથી એમ્બેડ કરેલું છે. તેનો આકાર અને કદ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો (આઇએસઓ / આઈઇસી 7816, જીબી / ટી 16649) નું પાલન કરે છે. આ ઉપરાંત, તે માઇક્રોપ્રોસેસર, રોમ અને નોન-વોલેટાઇલ મેમરીનો પણ ઉપયોગ કરે છે. સીપીયુ સાથેનું આઈસી કાર્ડ એ એક વાસ્તવિક સ્માર્ટ કાર્ડ છે.

    ત્યાં ત્રણ પ્રકારનાં સંપર્ક આઇસી કાર્ડ છે: મેમરી કાર્ડ અથવા મેમરી કાર્ડ; સીપીયુ સાથે સ્માર્ટ કાર્ડ; મોનિટર, કીબોર્ડ અને સીપીયુ સાથે સુપર સ્માર્ટ કાર્ડ. તેમાં વિશાળ સ્ટોરેજ ક્ષમતા, મજબૂત સુરક્ષા અને વહન કરવામાં સરળતાના ફાયદા છે.

    માઇન્ડ તમામ પ્રકારના સંપર્ક આઈસી ચિપ કાર્ડને સપ્લાય કરે છે જેમાં 4428 સંપર્ક આઈક ચિપ કાર્ડ, 4442 સંપર્ક આઈક ચિપ કાર્ડ, ટીજી 97 સંપર્ક આઈક ચિપ કાર્ડ અને કેટલાક સીપીયુ કાર્ડ છે જે ઉચ્ચ સુરક્ષા છે EAL5, EAL 5+, EAL 6, EAL 6+ અથવા 80KB અથવા 128 કેબી ઇપ્રોમ કદ.