စီမံကိန်းအခြေခံကဒ်

  • RFID industry project card

    RFID စက်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကဒ်

    MIND သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစ၍ RFID စမတ်ကဒ်လုပ်ငန်းကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ID ကဒ်များအားလုံးကိုအာမခံရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်၏ခြေရာခံနိုင်မှုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသတင်းအချက်အလက်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တီထွင်ခဲ့သည်။
    သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဒ်များ၊ ETC ကတ်များ၊ rfid ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်များ၊ ကျောင်းသားများမှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ ဆေးကဒ်၊