Төсөлд суурилсан карт

  • RFID industry project card

    RFID салбарын төслийн карт

    MIND нь RFID ухаалаг картын салбарыг 1996 оноос хойш удирдаж ирсэн бөгөөд бид бүх иргэний үнэмлэхийг баталгаажуулахын тулд бүх үйл явцыг хянах чанарын хяналтын мэдээллийн системийг өөрөө боловсруулж,
    тээврийн карт, ETC карт, RFID автобусны тийз, сургуулийн сурагчдын иргэний үнэмлэх, эрүүл мэндийн карт, эрүүл мэндийн карт, MIND-ийн үйлдвэрлэсэн ажилчдын карт зэрэг шаардлага хангасан болно.