આરએફઆઈડી ઇપોકસી કાર્ડ

  • RNFC/RFID epoxy card/Social stickers

    આરએનએફસી / આરએફઆઈડી ઇપોક્રી કાર્ડ / સોશિયલ સ્ટીકરો

    આરએફઆઈડી ઇપોક્રી કાર્ડ ઇપોક્સી ફિનિશ્ડ કાર્ડમાં રાખેલી આરએફઆઈડી ચિપનો સંદર્ભ આપે છે. ઇપોક્રી કાર્ડ એ ગ્લાસ ફાઇબર પ્રબલિત ઇપોક્સી સામગ્રીમાં લેમિનેટેડ ટ્રાન્સપોન્ડર્સ છે. ઇપોકસી કાર્ડ કઠોર પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી અને ટકાઉપણું પ્રદાન કરે છે, અને તે સૌથી વધુ લોકપ્રિય 125 કેહર્ટઝ અને 13.56 મેગાહર્ટઝ આરએફઆઈડી ચિપ તકનીકીઓ સાથે ઉપલબ્ધ છે.