Hünärmenlik hilini kepillendirýär, HYZMAT ÖSÜŞ ED. .R.

Doly reňkli çap etmek pvc aýazly aç-açan açyk kartoçka

Gysga düşündiriş:

Aç-açan aç-açan kartoçka, açyk wizit kartoçkasy, doňan kartoçka 100% täze PVC materialdan ýasalýar we ISO 78116 halkara standartyna eýerýär. Şeýle hem ululygy we galyňlygy düzülip bilner.

Hünär : Suw geçirmeýän / howa geçirmeýän
Aragatnaşyk tertibi : Hiç biri ýa-da düzülenok
Gelip çykan ýurdy : Çengdu / Siçuan / Hytaý
Marka: Chengdu Mind
Material: Aç-açan PVC
Galyňlygy: 0.38mm, 076mm (standart) we ş.m.
Ölçegi: standart ululygy 86mmx54mm ýa-da isleýän beýleki ululyklaryňyz we şekilleriňiz
Faceüzü: Mat Finish / ýalpyldawuk we ş.m.
Görnüşi: aýazly aç-açan açyk kartoçka
Çap etmek: küpek ekranly çap etmek, CMYK çap etmek, lazer çap etmek we ş.m.
Mysal: Mugt nusgalar üçin gözleg iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň