MIND profil

1996-njy ýylda döredilen “Chengdu Mind Internet of Things Technology Co., Ltd.” RFID myhmanhanasynyň açar kartalaryny, ýakynlyk kartasyny, Rfid etiketkasyny / stikerlerini, kontakt IC çip kartlaryny, magnit zolakly myhmanhanany taslamak, gözlemek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen öňdebaryjy öndüriji. klawiaturalar, PVC şahsyýetnamalary, baglanyşykly okyjy / ýazyjylar.

Önümçilik bazamyz 20,000 inedördül metr we 6 sany döwrebaplaşdyrylan önümçilik liniýasy we ISO9001, ISO14001, ISO45001, FCC, CE, FSC, ROHS, Hytaýyň günbataryndaky Çengduda ýerleşýär. REACH kwalifikasiýa.

MIND daşary ýurtlarda we içerki çip üpjün edijiler bilen örän ýakyndan işleýär, ilkinji el çipleriniň yzygiderli üpjün edilmegini kepillendirýäris.
Annualyllyk kuwwatymyz 150 million Rfid ýakynlyk kartoçkalary, 120 million PVC kartoçka we IC çip kartoçkalary, 100 million Rfid belligi / stiker we Rfid bellikleri (nfc belligi, açar düwmesi, bilek, kir ýuwmak, mata belligi we ş.m.).

gyrnak

MIND önümleri myhmanhananyň gulp ulgamynda, Giriş gözegçiligi, Bedeni kesgitlemek, Okuw, transport, logistika, geýim we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.
MIND önümleri esasan ABŞ, Kanada, Europeewropa, Aziýa eksport edilýär we birinji derejeli senetçilik önümleri, durnukly hil, iň bäsdeşlik bahasy, ajaýyp paket we çalt eltip bermek bilen meşhurdyr.
OEM hyzmatlaryny edýäris we gözleg we tehniki goldaw berýäris.Customöriteleşdirilen sargytlara hoş geldiňiz.
Önümçiligimiziň hemmesi üçin MIND wagtynda eltip bermegi we 2 ýyl kepillik möhletini kepillendirýär.

MIND Medeniýet

MIND

Bütewilik

Hormat

Dowamlylyk

Innowasiýa

BIZIIS MISSION

MIND

dav

Müşderilerimiziň ýöriteleşdirilen programmalaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümler bilen üpjün ediň

Has akylly karta akylly programmalary dörediň

Döredilen akylly karta akylly programma dörediň

Ruhlarymyz

MIND

Bilime hormat

Toparlaýyn iş

Yhlas

Ösüş

Ösüş taryhy

MIND

 • MIND döredildi.
  1996
  MIND döredildi.
 • Adyny üýtgetdi: Chengdu Mind altyn kartoçka ulgamyltd, RFID kartoçkalaryna üns beriň. Kompaniýa Nanguang binasyna göçýär.
  1999
  Adyny üýtgetdi: Chengdu Mind altyn kartoçka ulgamyltd, RFID kartoçkalaryna üns beriň. Kompaniýa Nanguang binasyna göçýär.
 • Çengduda ilkinji önümçilik liniýasyny import ediň.
  2001
  Çengduda ilkinji önümçilik liniýasyny import ediň.
 • Zawodyň göwrümini iki esse ulaldyň, täze enjamlary import ediň we ýyllyk kuwwaty 80 million karta ýetýär.
  2007
  Zawodyň göwrümini iki esse ulaldyň, täze enjamlary import ediň we ýyllyk kuwwaty 80 million karta ýetýär.
 • Şäheriň merkezinde satyn alnan ofis: 5A CBD - Dongfang plaza.
  2009
  Şäheriň merkezinde satyn alnan ofis: 5A CBD - Dongfang plaza.
 • Öz-özüňi gurmak ussahanasyna geç: MIND tehnologiýa seýilgähi, ISO şahadatnamasy bolan 20000 inedördül metrlik zawod.
  2013
  Öz-özüňi gurmak ussahanasyna geç: MIND tehnologiýa seýilgähi, ISO şahadatnamasy bolan 20000 inedördül metrlik zawod.
 • Halkara işewürligi ösdürmäge ünsi jemläň, MIND önümleri dünýäniň 50-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär.
  2015
  Halkara işewürligi ösdürmäge ünsi jemläň, MIND önümleri dünýäniň 50-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär.
 • Awtomatiki rfid belligi birleşdirilen önümçilik liniýasyny hödürläň, “Voyantic Tagformance pro RFID” enjamlaryny goşmak bilen doly enjamlar bilen MIND synag laboratoriýasyny guruň.
  2016
  Awtomatiki rfid belligi birleşdirilen önümçilik liniýasyny hödürläň, “Voyantic Tagformance pro RFID” enjamlaryny goşmak bilen doly enjamlar bilen MIND synag laboratoriýasyny guruň.
 • MIND, China Mobile, Huawei we Sichuan IOT bilen bilelikde, Sichuan IOT-yň ösüşi üçin ekologiki zynjyr gurmak üçin NB IOT amaly komitetini döretdi.
  2017
  MIND, China Mobile, Huawei we Sichuan IOT bilen bilelikde, Sichuan IOT-yň ösüşi üçin ekologiki zynjyr gurmak üçin NB IOT amaly komitetini döretdi.
 • Chengdu MIND Zhongsha Technology Co.-a maýa goýuň we dörediň, IOT önümlerine gözleg we önümçilige üns beriň.
  2018
  Chengdu MIND Zhongsha Technology Co.-a maýa goýuň we dörediň, IOT önümlerine gözleg we önümçilige üns beriň.
 • Alibabanyň günorta-günbataryndaky 1-nji SKA boluň, Fransiýa / ABŞ / Dubaý / Singarpore / Hindistanda 5 halkara sergisine gatnaşyň.
  2019
  Alibabanyň günorta-günbataryndaky 1-nji SKA boluň, Fransiýa / ABŞ / Dubaý / Singarpore / Hindistanda 5 halkara sergisine gatnaşyň.
 • Bazara gönükdirilen ilkinji Germaniýa Muehlbauer TAL15000 rfid örtük gaplaýyş önümçilik liniýasyny Hytaýyň günbataryna maýa goýuň.
  2020
  Bazara gönükdirilen ilkinji Germaniýa Muehlbauer TAL15000 rfid örtük gaplaýyş önümçilik liniýasyny Hytaýyň günbataryna maýa goýuň.