Kazyýet

 • Ammar dolandyryşy

  Ammar dolandyryşy

  RFID tehnologiýasy ammar dolandyryşy üçin uly üýtgeşiklik getirdi.Çalt okamak / ýazmak tizligi, uzak okamak aralygy, uly saklaýyş kuwwaty we ygtybarly maglumat geçirmegi sebäpli ol okaldy ...
  Koprak oka
 • MIND rfid şahsyýetnamalarynyň üstünlikli ýagdaýy

  MIND rfid şahsyýetnamalarynyň üstünlikli ýagdaýy

  RFID ID kartoçkasy, adatça, PVC materialyny ulanýar, ýöne müşderiniň talaplaryna laýyklykda PC, PETG materialy ýaly iň oňat daşky gurşawy goramak materialyny hem ulanyp biler.MIND öňünden çap edip biler ...
  Koprak oka
 • akylly ic bank kartoçkasy

  akylly ic bank kartoçkasy

  Bank kartoçkasy magnit zolak kartasyna we Smart IC karta, şol sanda kontakt IC çip kartasyna we rfid karta bölünýär, biz kontaktsyz ic kart diýýäris.Akylly IC bank karty, ic çipli kartoçkany aňladýar ...
  Koprak oka
 • RFID kitaphanasy ulgamy

  RFID kitaphanasy ulgamy

  RFID Kitaphana ulgamynyň awtomatlaşdyryş derejesine, amatlylygyna, uly kuwwatyna we ş.m. esaslanyp, ol has köp ýurtda giňden ulanylýar.Adamlar kitaby aňsatlyk bilen yzyna alyp bilerler.Li döwrebaplaşdyryp biler ...
  Koprak oka
 • RFID şlýuzlary we portal programmalary yzarlaýar

  RFID şlýuzlary we portal programmalary yzarlaýar

  RFID şlýuzlary we portal programmalary harytlary hereketde yzarlaýar, saýtlara ýerleşdirýär ýa-da binalaryň töweregindäki hereketlerini barlaýar.Gapynyň agzyna degişli antenalar bilen RFID okyjylary ...
  Koprak oka
 • Kepillik üçin RFID

  Kepillik üçin RFID

  Kepillik, yzyna gaýtarmak we abatlamak üçin RFID Kepillik boýunça yzyna gaýtarylan harytlary ýa-da hyzmat ýa-da synag / kalibrleme zerurlygy bolanlary yzarlamak kyn bolup biler.Dogry barlaglaryň we işleriň bardygyna göz ýetirmek c ...
  Koprak oka
 • PVC çyzuw kartasy

  Bu, kartoçkanyň bellige alynmak üçin web sahypasyna girmek üçin seriýa belgisini we pinkodyny ulanmagy üçin niýetlenen hökümet taslamasy.Örän gowy hilli çap etmek bilen bu taslamany üstünlikli ýeňýäris ...
  Koprak oka
 • Jemgyýetçilik transporty

  Jemgyýetçilik transporty

  Önümlerimiz jemgyýetçilik transportynyň dürli ugurlarynda dürli akylly RFID çözgütlerinde giňden ulanylýar we kitaphanany dolandyrmak, haýwanlary kesgitlemek, tölegli derwezäniň tölegi we ş.m. Excel bilen ...
  Koprak oka
 • NFC çözgüdi “Honda”

  NFC çözgüdi: MIND 2017-nji ýylda HONDA bilen strategiýa hyzmatdaşlygyna gol çekdi. MIND NFC Kartyny (Fieldakyn Aragatnaşyk Aragatnaşyklary) ulanyp, müşderi diňe NFC mümkinçilikli jübi telefonyna girip bilýän karta basyň ...
  Koprak oka
 • Magnit agza kartoçkasy we eýesi

  Magnit agza kartoçkasy we eýesi

  Taslama täze bir ýapon aşhanasy açylan müşderi üçin agzalyk gollanmasynyň doly önümine mätäç, ulgamy we agza kartasyny sarp etmek, pul ýüklemek, täze g ösdürmek ...
  Koprak oka
 • Logistikany dolandyrmak

  Logistikany dolandyrmak

  RFID tehnologiýasy saklamak we logistika pudagy üçin uly üýtgeşiklik getirýär.Çalt okamak / ýazmak tizligi, uzak okamak aralygy, uly saklaýyş ukyby we maglumatlary ygtybarly geçirmek sebäpli ...
  Koprak oka
 • Hilton Marriott myhmanhanasynyň açar kartasy çözgüdi

  Hilton Marriott myhmanhanasynyň açar kartasy çözgüdi

  RFID myhmanhananyň myhman otagy kartoçkasy / SALTO / BETECH / ADEL Häzirki zaman jemgyýetinde, RFID kartoçkalary myhmanhana otagynyň gulp ulgamynda has meşhur.MIND RFID-iň esasy önümlerinden biri hökmünde MIND-iň RFID myhmanhanasy Gue ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2