Önümler

 • Çap edilen magnit zolakly myhmanhananyň gapy gulp açar kartlary

  Çap edilen magnit zolakly myhmanhananyň gapy gulp açar kartlary

  Magnit zolak kartasy arzan bahaly, aňsat integrasiýa we kodlaşdyrma bilen myhmanhana giriş kartasynyň bir görnüşidir.Çengdu aňynda ýokary hilli Hico (ýokary güýçlilik) we gaty gysga möhletli myhmanhana gapy otagy kartoçkalaryny alyp bilersiňiz.Şeýle hem, mugt dizaýn hyzmatyny we synag üçin mugt nusgalary hödürleýäris.

  Material: PVC / PET / PETG

  Galyňlygy: 0.76mm / 0.84mm / Custöriteleşdirilen

  Çap etmek: CMYK Offset Çap etmek / ýüpek ekrany

  üstü: ýalpyldawuk / mat / aýazly

  Programma: giriş dolandyryş ulgamy

  Custöriteleşdirilen goldaw: Custöriteleşdirilen logo, Grafiki özleşdirme

 • 100% gabat gelýän reňk materiallary rfid çip Eko dostlukly bio kagyz akylly giriş kartasy

  100% gabat gelýän reňk materiallary rfid çip Eko dostlukly bio kagyz akylly giriş kartasy

  Esasy jikme-jiklikler Specialörite aýratynlyklar: Suw geçirmeýän / howa geçirmeýän aragatnaşyk interfeýsi: RFID Gelip çykan ýeri: Siçuan, Hytaý Marka ady: Çengdu akyl ýygylygy: ýöriteleşdirilen material: Bio kagyz ölçegi: standart ölçegi 86mmx54mm ýa-da isleýän beýleki ululyklaryňyz we galyňlygy: 0,38mm, 076mm ( standart) we ş.m. Tehniki saýlawlar: Magnit zolak, seriýa belgisi, nagyş atlary, gyzgyn möhürleme, çipler we ş.m. Çip: ýöriteleşdirilen Çap etmegiň opsiýalary: ýöriteleşdirilen aralyk: takmynan 5-10 sm görnüşi: kontaktsyz ic kart ...
 • Müňlerçe rfid müşderi Eco dostlukly bio kagyz nfc kartoçkasy bilen hyzmatdaşlyk etdi

  Müňlerçe rfid müşderi Eco dostlukly bio kagyz nfc kartoçkasy bilen hyzmatdaşlyk etdi

  Esasy jikme-jiklikler Specialörite aýratynlyklar: Suw geçirmeýän / howa geçirmeýän aragatnaşyk interfeýsi: RFID Gelip çykan ýeri: Siçuan, Hytaý Marka ady: Çengdu akyl ýygylygy: ýöriteleşdirilen material: Bio kagyz ölçegi: standart ölçegi 86mmx54mm ýa-da isleýän beýleki ululyklaryňyz we galyňlygy: 0,38mm, 076mm ( standart) we ş.m. Tehniki saýlawlar: Magnit zolak, seriýa belgisi, nagyş atlary, gyzgyn möhürleme, çipler we ş.m. Çip: ýöriteleşdirilen Çap etmegiň opsiýalary: ýöriteleşdirilen aralyk: takmynan 5-10 sm görnüşi: kontaktsyz ic kart ...
 • ADEL / Salto / Hune / HID / Beteck / Beline kodlanan rfid myhmanhananyň açar kartalary

  ADEL / Salto / Hune / HID / Beteck / Beline kodlanan rfid myhmanhananyň açar kartalary

  MIND, myhmanhananyň açarlary bolan myhmanhananyň açar gulp ulgamy üçin kodlanan RFID myhmanhana açarlaryny hödürleýär.
  Myhmanhana açarlary, myhmanhana myhmanlary üçin myhmanhana klawiaturalarynyň 3 wersiýasyny öz içine alýar: 4KB ýat ölçegli myhmanhana işgärleri bolan 4k myhmanhana açar kartalarynyň umumy görnüşi.

  Müşderiniň asyl dizaýny bilen 98% gabat gelýän reňk kepillendirýäris we 2 ýyl kepillik möhletini hödürleýäris.

 • Doly reňkli çap etmek pvc aýazly aç-açan açyk kartoçka

  Doly reňkli çap etmek pvc aýazly aç-açan açyk kartoçka

  Aç-açan aç-açan kartoçka, açyk wizit kartoçkasy, doňan kartoçka 100% täze PVC materialdan ýasalýar we ISO 78116 halkara standartyna eýerýär. Şeýle hem ululygy we galyňlygy düzülip bilner.

  Hünär : Suw geçirmeýän / howa geçirmeýän
  Aragatnaşyk tertibi : Hiç biri ýa-da düzülenok
  Gelip çykan ýurdy : Çengdu / Siçuan / Hytaý
  Marka: Chengdu Mind
  Material: Aç-açan PVC
  Galyňlygy: 0.38mm, 076mm (standart) we ş.m.
  Ölçegi: standart ululygy 86mmx54mm ýa-da isleýän beýleki ululyklaryňyz we şekilleriňiz
  Faceüzü: Mat Finish / ýalpyldawuk we ş.m.
  Görnüşi: aýazly aç-açan açyk kartoçka
  Çap etmek: küpek ekranly çap etmek, CMYK çap etmek, lazer çap etmek we ş.m.
  Mysal: Mugt nusgalar üçin gözleg iberiň

 • Giriş Dolandyryş Akylly NFC RFID çip kartasy

  Giriş Dolandyryş Akylly NFC RFID çip kartasy

  Material: PVC / PET

  Galyňlygy: kredit kartoçkasy ýa-da ýöriteleşdirilen galyňlyk hökmünde 0.84mm
  Faceüzü: ýalpyldawuk, mat, ýalpyldawuk, metal, lazer ýa-da termiki printer üçin örtük ýa-da Epson inkjet printeri üçin ýörite lak bilen
  Quygylygy: 13.56MHz
  13.56Mhz çip bar: ýöriteleşdirilen çipler
  Programmalar: Kärhanalar, mekdep, klub, mahabat, ulag, super bazar, awtoulag duralgasy, bank, hökümet, ätiýaçlandyryş, lukmançylyk kömegi, mahabat, baryp görmek we ş.m.
  Öňe gidiş wagty standard Adatça çap edilen kartoçkalary tassyklandan 7-9 gün soň

 • Gyzgyn satuw omörite kombinasiýa çipi goşa ýygylykly Rfid kartoçkasy / gibrid kart

  Gyzgyn satuw omörite kombinasiýa çipi goşa ýygylykly Rfid kartoçkasy / gibrid kart

  Iki ýygylykly rfid kartoçkasy ýokary tehnologiýaly we doly funksiýaly akylly induksiýa kartasydyr.Pes ýygylykly kartoçkanyň, ýokary ýygylykly kartanyň we UHF kartanyň utgaşmasy goşa ýygylyk kartasy hökmünde hem bellidir.Esasan banklarda, mekdeplerde we beýleki ugurlarda ulanylýar.

  Material: PVC / PET
  Galyňlygy: kredit kartoçkasy ýa-da ýöriteleşdirilen galyňlyk hökmünde 0.84mm
  Çap etmek: Heidelberg ofset çap etmek / Pantone reňk çap etmek / Ekranda çap etmek: Müşderiniň talap edýän reňkine ýa-da nusgasyna 100% laýyk gelýär
  Faceüzü: ýalpyldawuk, mat, ýalpyldawuk, metal, lazer ýa-da termiki printer üçin örtük ýa-da Epson inkjet printeri üçin ýörite lak bilen
  Quygylygy: LF + HF, HF + UHF
  Çip: ”Iki çip: dürli ýygylykda 2 ýa-da 3 çip birleşdirildi
  Müşderä beýleki UHF çipi gerek bolsa, bizem edip bileris "
  Goýmalar: Giriş gözegçiligi, waka biletleri, Oýun we şahsyýet
  Öňe gidiş wagty standard Adatça çap edilen kartoçkalary tassyklandan 7-9 gün soň

 • Qualityokary hilli 13.56Mhz elýeterliligi dolandyrmak Smart RFID NFC kartlary

  Qualityokary hilli 13.56Mhz elýeterliligi dolandyrmak Smart RFID NFC kartlary

  NFC aňsat, ygtybarly we çalt aragatnaşygy üpjün edýän simsiz birikme tehnologiýasydyr.RFID bilen deňeşdirilende, NFC ýakyn aralyk, ýokary geçirijilik we pes energiýa sarp etmek aýratynlyklaryna eýedir.

  Material: PVC / PET
  Galyňlygy: kredit kartoçkasy ýa-da ýöriteleşdirilen galyňlyk hökmünde 0.84mm
  Faceüzü: ýalpyldawuk, mat, ýalpyldawuk, metal, lazer ýa-da termiki printer üçin örtük ýa-da Epson inkjet printeri üçin ýörite lak bilen
  Quygylygy: 13.56MHz
  13.56MHz Çip Müşderiniň talaplary.
  Goýmalar: Çalt töleg, NFC tölegi, Mahabat, Ulag, Ratailer we Super bazar, güýmenje
  Öňe gidiş wagty standard Adatça çap edilen kartoçkalary tassyklandan 7-9 gün soň

 • agaç rfid kartoçka

  agaç rfid kartoçka

  Haryt görnüşi: agaç kartoçka + RFID çip
  Material: Gara hoz / bambuk / gaýa / alça / bug /
  Basswood / Maple / Birch / Sapele we ş.m.
  Ölçegi: 85x54mm, 40x40mm, 42x26mm ýa-da özleşdirilen.
  Şekil: Dörtburç / Oval / Tegelek / Kwadrat ýa-da özleşdirilen
  Galyňlygy: adaty agaç kartoçkasy üçin 1,3mm,
  Suw geçirmeýän agaç kartoçka üçin 1,4mm +/- 0,1mm

 • Fantastik PVC wepalylyk kartoçkasy agza kartoçkasy 4 reňkli çap edilen klub kartasy

  Fantastik PVC wepalylyk kartoçkasy agza kartoçkasy 4 reňkli çap edilen klub kartasy

  Mind Wepalylyk kartoçkasy, agzalyk kartoçkasy, VIP karta esasan 100% täze PVC materialdan ýasalýar we ISO 7816 halkara standartyna eýerýär. Ştrih-kod, QR kody, magnit zolagy, howpsuzlyk çapy düzülip bilner we köp şahsylaşdyrma opsiýalaryny hödürleýäris.

  Hünär : Suw geçirmeýän / howa geçirmeýän
  Aragatnaşyk tertibi : RFID / NFC
  Gelip çykan ýurdy : Çengdu / Siçuan / Hytaý
  Marka: Chengdu Mind
  Material: PVC, PET, Kagyz, Açyk PVC
  Galyňlygy: 0.76mm, 0.84mm ýa-da özleşdirilen
  Ölçegi: standart ululygy 86mmx54mm ýa-da isleýän beýleki ululyklaryňyz we şekilleriňiz
  Faceüzü: Mat Finish / ýalpyldawuk we ş.m.
  Görnüşi: wepalylyk kartasy
  Çap etmek: küpek ekranly çap etmek, CMYK çap etmek, lazer çap etmek we ş.m.
  Mysal: Mugt nusgalar üçin gözleg iberiň

 • Coloröriteleşdirilen doly reňkli çap magnit zolak kartasy

  Coloröriteleşdirilen doly reňkli çap magnit zolak kartasy

  Mind Magnetic zolak kartasy ISO 7816 halkara standartyna eýerýär. Zolakda üç ýol ýa-da 2 ýol bar, gara / çal / altyn / kümüş reňkler bolup biler.Elipbiý belgileri bilen ýazga alyp bolýar.

  Hünär : Suw geçirmeýän / howa geçirmeýän
  Aragatnaşyk tertibi : Hiç biri ýa-da düzülenok
  Gelip çykan ýurdy : Çengdu / Siçuan / Hytaý
  Marka: Chengdu Mind
  Material: PVC, PET, Kagyz, Açyk PVC
  Galyňlygy: 0.76mm ýa-da özleşdirilen
  Ölçegi: standart ululygy 86mmx54mm ýa-da isleýän beýleki ululyklaryňyz we şekilleriňiz
  Faceüzü: Mat Finish / ýalpyldawuk we ş.m.
  Görnüşi: Magnit zolak kartasy
  Çap etmek: küpek ekranly çap etmek, CMYK çap etmek, lazer çap etmek we ş.m.
  Mysal: Mugt nusgalar üçin gözleg iberiň

   

 • Suratly ýöriteleşdirilen çaphana mekdebi / kompaniýalar / hökümet şahsyýetnamasy

  Suratly ýöriteleşdirilen çaphana mekdebi / kompaniýalar / hökümet şahsyýetnamasy

  Akyllaşdyrylan şahsyýetnama 100% täze PVC materialdan ýasalýar we ISO 7816 halkara standartyna eýerýär.

  Hünär : Suw geçirmeýän / howa geçirmeýän
  Aragatnaşyk tertibi : RFID / NFC
  Quygylygy: 125 KHz / 13.56MHz
  Gelip çykan ýurdy : Çengdu / Siçuan / Hytaý
  Marka: Chengdu Mind
  Material: PVC, PET, Kagyz, Açyk PVC
  Galyňlygy: 0.76mm, 0.84mm ýa-da özleşdirilen
  Ölçegi: standart ululygy 86mmx54mm ýa-da isleýän beýleki ululyklaryňyz we şekilleriňiz
  Faceüzü: Mat Finish / ýalpyldawuk we ş.m.
  Görnüşi: suratly akylly çip id kartasy
  Çap etmek: küpek ekranly çap etmek, CMYK çap etmek, lazer çap etmek we ş.m.
  Mysal: Mugt nusgalar üçin gözleg iberiň

123456Indiki>>> Sahypa 1/12