චෙංග්ඩු ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් ව්‍යාපෘති ව්‍යවසායන් සඳහා වූ විශේෂ කර්මාන්ත-මූල්‍ය ගැලපුම් රැස්වීම සාර්ථකව කැඳවීම ගැන සුභ පැතුම්!

2021 ජූලි 27 දින, 2021 චෙංග්ඩු ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තිංස් ව්‍යාපෘති ව්‍යවසාය විශේෂ කර්මාන්ත-මූල්‍ය ගැළපුම රැස්වීම එම්අයිඑන්ඩී විද්‍යා උද්‍යානයේදී සාර්ථකව පැවැත්විණි.

මෙම සමුළුවේ සත්කාරකත්වය දරන ලද්දේ සිචුවාන් ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් කාර්මික සංවර්ධන සන්ධානය, සිචුවාන් ඒකාබද්ධ පරිපථය සහ තොරතුරු ආරක්‍ෂක කර්මාන්ත ආයෝජන අරමුදල, සීමාසහිත.
සහ සත්කාරකත්වය සපයනු ලබන්නේ චෙන්ග්ඩු එම්අයිඑන්ඩී ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තිංස් තාක්‍ෂණ සමාගම, සීමාසහිත සහ චෙන්ග්ඩු බැංකුව විසිනි.

රජය, මූල්‍ය ආයතන සහ ප්‍රධාන ව්‍යවසායන් අතර ත්‍රෛපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා වේදිකාවක් තැනූ සිචුවාන්-චොංචිං ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තිංස් ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි මෙම සමුළුවේදී අවධානය යොමු විය.
කර්මාන්ත හා මූල්‍ය පිළිබඳ ගැඹුරු ඒකාබද්ධතාව ප්‍රවර්‍ධනය කළ අතර නිවැරදි ආයතනික මූල්‍යකරණයන් සිදු කළේය.

අන්තර්ජාලයේ දේවල් කර්මාන්තයේ දියුණුව සඳහා විශාල අවස්ථාවන් උදා වෙමින් පවතී. සමාගම් අන්තර්ජාලය තෝරා ගැනීමේදී නිවැරදි මාවත තෝරාගෙන ඇති අතර මූල්‍ය ආයතන අන්තර්ජාලය තුළ දේවල් ආයෝඡනය කරති.
MINDMIND

 

54


පශ්චාත් වේලාව: ජූලි 28-2021