අපව අමතන්න

Chengdu Mind IOT Technology CO., LTD

ලිපිනය

No.600, Wulian 3rd Road, Gongxing Street, Shuangliu District, Chengdu, China(Sichuan) නියමු නිදහස් වෙළඳ කලාපය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

කාර්යාල දුරකථන: +86-028-65555355
ජංගම දුරකථන/WhatsApp: +86 182 2803 4833

පැය

සඳුදා සිට ඉරිදා දක්වා පැය 24 පුරාම පවතී