කර්මාන්තශාලා සංචාරය

1

MIND rfid කර්මාන්ත ශාලාව 1996 සිට

dav

MIND කර්මාන්තශාලාව චීනයේ ඉහළම 3

dav

සේවකයන් දෙසීයකට වැඩිය

dav

MIND දූවිලි රහිත ශාකය

dav

RFID වියළි inlay Muehlbauer ලේබල් බන්ධකය

dav

RFID ලේබලය rfid ස්ටිකරය Muehlbauer ලේබල් bonder සමීප දසුන

dav

RFID uhf ලේබලය ස්වයංක්‍රීය සංයෝගය

dav

RFID uhf ලේබලය rfid ස්ටිකර් ස්වයංක්‍රීය සංයෝගය

dav

ප්ලාස්ටික් කාඩ් CMYK මුද්‍රණ චිත්‍රපට සෑදීම

dav

RFID කාඩ්පත් හයිඩෙල්බර්ග් CMYK ඕෆ්සෙට්-මුද්‍රණය

dav

සම්බන්ධතා රහිත කාඩ්පත සම්බන්ධතා අයිසී කාඩ් ලැමිනේෂන්

dav

RFID ස්පර්ශ රහිත IC ආවරණය

dav

IC චිප් කැප්සියුලේෂන් සහ චිප් පරීක්ෂාව සම්බන්ධ කර ගන්න

dav

ස්මාර්ට් කාඩ් සම්බන්ධතා IC චිප ආවරණය

dav

PVC අතිච්ඡාදනය

dav

rfid ටැග් සහ කීෆෝබ් සඳහා අල්ට්‍රාසොනික් කැප්සියුලින් කිරීම

dav

ලේසර් කේතීකරණ යන්ත්රය

dav

චුම්බක තීරු අතිච්ඡාදනය

dav

PVC කාඩ් මල්ල

dav

ස්මාර්ට් කාඩ්පත් සඳහා ස්ප්රේ කිරීමේ කේතය

dav

rfid කාඩ්පත් සඳහා UV අංකය

dav

තත්ත්ව පරීක්ෂාව සඳහා MIND පරීක්ෂණාගාරය

dav

තත්ත්ව පාලනය සඳහා MIND පරීක්ෂණාගාරය

dav

tagformance simulation යෙදුම සඳහා MIND පරීක්ෂණාගාරය

dav

rfid කාඩ්පත සහ rfid ලේබල් සඳහා MIND පරීක්ෂණාගාරය

dav

Pvc කාඩ්පත් සඳහා සුදු පෙට්ටි ඇසුරුම

dav

ස්මාර්ට් කාඩ් මාස්ටර් පෙට්ටි ඇසුරුම