කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

dav

1996 සිට MIND rfid කර්මාන්ත ශාලාව

dav

චීනයේ MIND කර්මාන්තශාලාවේ ඉහළම 3

dav

සේවකයින් දෙසියයකට වඩා

dav

දූවිලි රහිත ශාකය

dav

RFID වියළි තීන්ත Muehlbauer ලේබල් බොන්ඩරය

dav

RFID ලේබලය rfid sticker Muehlbauer ලේබලය බොන්ඩර් සමීප දසුන

dav

RFID uhf ලේබලය ස්වයංක්‍රීය සංයෝගයකි

dav

RFID uhf ලේබලය rfid ස්ටිකර් ස්වයංක්‍රීය සංයෝගය

dav

ප්ලාස්ටික් කාඩ් CMYK මුද්‍රණ චිත්‍රපට සෑදීම

dav

RFID කාඩ්පත් හයිඩෙල්බර්ග් CMYK ඕෆ්සෙට් මුද්‍රණය

dav

ස්පර්ශ රහිත කාඩ් සම්බන්ධතා අයිස් කාඩ් ලැමිෙන්ටේෂන්

dav

RFID ස්පර්ශ රහිත IC සංකේතනය

dav

IC චිප සංවෘත කිරීම සහ චිප පරීක්ෂා කිරීම අමතන්න

dav

ස්මාර්ට් කාඩ් සම්බන්ධතා අයිසී චිප් සංවෘත කිරීම

dav

PVC අතිච්ඡාදනය

dav

Rfid ටැග් සහ යතුරුපුවරු සඳහා අතිධ්වනික සංසරණය

dav

ලේසර් කේතීකරණ යන්ත්‍රය

dav

චුම්බක ඉරි අතිච්ඡාදනය වේ

dav

පීවීසී කාඩ් පච් කිරීම

dav

ස්මාර්ට් කාඩ් සඳහා කේත ඉසීම

dav

Rfid කාඩ්පත් සඳහා UV අංකය

dav

තත්ත්ව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා MIND පරීක්ෂණාගාරය

dav

තත්ත්ව පාලනය සඳහා MIND පරීක්ෂණාගාරය

dav

ටැග්ෆෝමන්ස් සමාකරණ යෙදුම සඳහා MIND පරීක්ෂණ විද්‍යාගාරය

dav

Rfid කාඩ් සහ rfid ලේබල සඳහා MIND පරීක්ෂණ විද්‍යාගාරය

dav

පීවීසී කාඩ්පත් සඳහා සුදු පෙට්ටි ඇසුරුම

dav

ස්මාර්ට් කාඩ් මාස්ටර් පෙට්ටි ඇසුරුම