Blahoželáme k úspešnému zvolaniu špeciálneho stretnutia partnerstiev medzi priemyslom a financiami pre podniky pôsobiace v projekte Internet vecí v Čcheng-tu!

27. júla 2021 sa vo vedeckom parku MIND úspešne uskutočnilo stretnutie špeciálneho partnerstva priemyslu a financií v projekte Internet vecí v Chengdu v roku 2021.

Hostiteľom konferencie bola Sichuan Internet of Things Industry Development Alliance, Sichuan Integrated Circuit and Information Security Industry Investment Fund Co., Ltd.,
a hostiteľom sú Chengdu MIND Internet of Things Technology Co., Ltd. a Chengdu Bank.

Konferencia sa zamerala na projekt Sichuan-Chongqing Internet of Things a vybudovala trojstrannú platformu prepojenia medzi vládou, finančnými inštitúciami a kľúčovými podnikmi,
podporila hĺbkovú integráciu priemyslu a financií a vykonala presné podnikové financovanie.

Rozvoj priemyslu internetu vecí prináša obrovské príležitosti. Keď si firmy vyberú internet vecí, zvolili správnu cestu a finančné inštitúcie do internetu vecí investujú.
MINDMIND

 

54


Čas zverejnenia: 28. júla 2021