Dữ liệu lớn và điện toán đám mây giúp nông nghiệp thông minh hiện đại

Hiện tại, 4,85 triệu mu gạo ở Hoài An đã bước vào giai đoạn đột phá, đây cũng là nút then chốt để hình thành sản lượng.Để đảm bảo sản xuất lúa gạo chất lượng cao có hiệu quả
và đóng vai trò bảo hiểm nông nghiệp trong việc mang lại lợi ích cho nông nghiệp và hỗ trợ nông nghiệp, chính quyền địa phương đã thúc đẩy mạnh mẽ công nghệ Internet of Things nông nghiệp thông minh, nắm bắt
phá vỡ thời vụ, quản lý khoa học và nâng cao lợi ích, giúp lúa mùa thu được mùa bội thu.

Điều này được hiểu rằng hệ thống giám sát thông minh và cảnh báo sớm cây trồng, bao gồm thu thập yếu tố môi trường, thu thập cây giống, hướng dẫn trực tuyến cơ sở dữ liệu chuyên gia gồm ba phần, thông qua
Công nghệ Internet of Things, thu thập nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, giá trị PH của đất và các chỉ số khác, nhận thức thời gian thực về tốc độ tăng trưởng của lúa và điều kiện nông nghiệp, dự đoán thông minh và
các chuyên gia từ xa tư vấn trực tuyến, để mọi người trong nháy mắt, để đạt được hiệu quả quản lý lĩnh vực này.Để củng cố hơn nữa vai trò an ninh của bảo hiểm nông nghiệp dựa trên chính sách đối với lương thực
sản xuất, kể từ đầu năm nay, Sở Tài chính Thành phố Hoài An, cùng với bảo hiểm Nhân dân và bảo hiểm tài sản, giám sát bảo hiểm ngân hàng và các cơ quan khác
các ban ngành, phối hợp đa bên, trong thành phố nhằm thúc đẩy hệ thống giám sát và cảnh báo sớm cây trồng thông minh, lắp đặt miễn phí hệ thống giám sát và cảnh báo sớm cho những người trồng lúa lớn, để giúp
quản lý hiện trường khoa học và hiệu quả.

Dữ liệu lớn và điện toán đám mây giúp nông nghiệp thông minh hiện đại

Ngoài việc đảm bảo phòng chống thiên tai cho cây lúa và các loại cây trồng khác, với tư cách là một thành phố nổi, Hoài An có mạng lưới nước dày đặc và nguồn nước phong phú, làm thế nào để đảm bảo sự phát triển lành mạnh
của ngành nuôi trồng thuỷ sản.Năm nay, thành phố Hoài An cũng thuộc huyện Kim Hồ, huyện Xuyi, nơi đầu tiên thúc đẩy ứng dụng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm Baobao nước.Nông dân chỉ cần xem
dữ liệu liên quan trong thời gian thực thông qua điện thoại di động, để đạt được sự nhân giống khoa học và ngăn ngừa các vấn đề trước khi chúng xảy ra.


Thời gian đăng: 15-08-2023