ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕಾರ್ಡ್

  • RFID blocking card

    ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕಾರ್ಡ್

    ಆರ್‌ಎಫ್‌ಐಡಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕಾರ್ಡ್ / ಶೀಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಆರ್‌ಎಫ್‌ಐಡಿ ಚಾಲಕರ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಪಿಕ್‌ಪಾಕೆಟ್ ಕಳ್ಳರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಐಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.