Amazon Cloud Technologies usa IA xerativa para acelerar a innovación na industria do automóbil

Amazon Bedrock lanzou un novo servizo, Amazon Bedrock, para facilitar a aprendizaxe automática e a IA para os clientes e reducir a barreira de entrada para os desenvolvedores.

Amazon Bedrock é un novo servizo que ofrece aos clientes acceso á API a modelos base de Amazon e as principais startups de IA, incluíndo AI21 Labs, Anthropic e Stability AI.Amazon Bedrock é unha das formas máis sinxelas para que os clientes creen e escalan aplicacións de IA xerativa utilizando un modelo básico, reducindo a barreira de entrada para todos os desenvolvedores.Os clientes poden acceder a un conxunto robusto de modelos base de texto e imaxe a través de Bedrock (o servizo ofrece actualmente unha vista previa limitada).

Ao mesmo tempo, os clientes de Amazon Cloud Technology poden usar as instancias de Amazon EC2 Trn1 impulsadas por Trainium, o que pode aforrar ata un 50 % en custos de formación en comparación con outras instancias EC2.Unha vez que se desprega un modelo de IA xerativa a escala, a maioría dos custos incorrerán na execución e razoamento do modelo.Neste punto, os clientes poden usar instancias de Amazon EC2 Inf2 impulsadas por Amazon Inferentia2, que están especialmente optimizadas para aplicacións de IA xerativa a gran escala que executan centos de miles de millóns de modelos de parámetros.


Hora de publicación: 05-07-2023