Amazon Cloud Technologies använder generativ AI för att påskynda innovation inom fordonsindustrin

Amazon Bedrock har lanserat en ny tjänst, Amazon Bedrock, för att göra maskininlärning och AI enklare för kunder och sänka inträdesbarriären för utvecklare.

Amazon Bedrock är en ny tjänst som ger kunder API-åtkomst till basmodeller från Amazon och ledande AI-startups, inklusive AI21 Labs, Anthropic och Stability AI.Amazon Bedrock är ett av de enklaste sätten för kunder att bygga och skala generativa AI-applikationer med hjälp av en grundmodell, vilket sänker inträdesbarriären för alla utvecklare.Kunder kan få tillgång till en robust uppsättning text- och bildbasmodeller via Bedrock (tjänsten erbjuder för närvarande en begränsad förhandsvisning).

Samtidigt kan Amazon Cloud Technology-kunder använda Amazon EC2 Trn1-instanser som drivs av Trainium, vilket kan spara upp till 50 % på utbildningskostnader jämfört med andra EC2-instanser.När en generativ AI-modell väl har implementerats i stor skala, kommer de flesta av kostnaderna att uppstå genom driften och resonemang av modellen.Vid det här laget kan kunder använda Amazon EC2 Inf2-instanser som drivs av Amazon Inferentia2, som är specifikt optimerade för storskaliga generativa AI-applikationer som kör hundratals miljarder parametermodeller.


Posttid: 2023-05-05