Amazon Cloud Technologies използва генериращ AI за ускоряване на иновациите в автомобилната индустрия

Amazon Bedrock стартира нова услуга, Amazon Bedrock, за да улесни машинното обучение и AI за клиентите и да намали бариерата за навлизане на разработчиците.

Amazon Bedrock е нова услуга, която предоставя на клиентите API достъп до базови модели от Amazon и водещи AI стартиращи компании, включително AI21 Labs, Anthropic и Stability AI.Amazon Bedrock е един от най-лесните начини за клиентите да създават и мащабират генеративни AI приложения, използвайки основен модел, намалявайки бариерата за навлизане на всички разработчици.Клиентите имат достъп до стабилен набор от базови модели с текст и изображения чрез Bedrock (в момента услугата предлага ограничен предварителен преглед).

В същото време клиентите на Amazon Cloud Technology могат да използват инстанции на Amazon EC2 Trn1, захранвани от Trainium, което може да спести до 50% от разходите за обучение в сравнение с други инстанции на EC2.След като генеративен AI модел бъде разгърнат в мащаб, повечето от разходите ще бъдат направени от работата и мотивите на модела.На този етап клиентите могат да използват екземпляри на Amazon EC2 Inf2, захранвани от Amazon Inferentia2, които са специално оптимизирани за широкомащабни генеративни AI приложения, работещи със стотици милиарди модели на параметри.


Време на публикуване: 05 юли 2023 г