RFID արգելափակող թևեր

  • RFID blocking sleeves

    RFID արգելափակող թևեր

    RFID արգելափակման քարտը/վահանային քարտը/սեփականատերը կրեդիտ քարտի չափն է, որը նախատեսված է կրեդիտ քարտերի, դեբետային քարտերի, խելացի քարտերի, RFID վարորդական վկայականների և ցանկացած այլ RFID քարտերի վրա պահվող անձնական տեղեկությունները պաշտպանելու համար էլեկտրոնային գրպանահատ գողերից:
    ձեռքի RFID սկաներներ: